• YARIM ALTIN
  3.166,00
  % -3,75
 • AMERIKAN DOLARI
  16,5579
  % -1,96
 • € EURO
  17,5709
  % -1,62
 • £ POUND
  20,3770
  % -1,79
 • ¥ YUAN
  2,4748
  % -2,00
 • РУБ RUBLE
  0,3102
  % -1,69
 • BITCOIN/TL
  344146,243
  % -4,65
 • BIST 100
  2.529,26
  % -0,97

Çalışan Annenin Doğum Hamilelik Sonrası Hakları Nelerdir?

Çalışan Annenin Doğum Hamilelik Sonrası Hakları Nelerdir?

Kadın çalışanlara, hem doğum öncesi hem de doğum sonrası çalışma koşullarını kolaylaştıracak, kadının çalışma hayatına devam etmesine yardımcı olacak yasal haklar tanınmıştır. Bu haklar, Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik ve 4857 sayılı İş Kanunu 13. madde ve 74. madde ile koruma altına alınmıştır.

Kadın Çalışanların Doğum Sonrası Hakları:

Kadın çalışanların, doğum yaptıktan sonra ‘doğum izni’ kullanması hakkındaki kanun, yeni bebek sahibi olmuş çalışan anneye doğum sonrasında bazı haklar tanıyor.

 • Doğum sonrası izin
 • Ücretsiz izin
 • Süt izni
 • Süt parası
 • Doğum borçlanması

Kadın çalışanlar, hamilelikleri süresince doktorları tarafından verilecek sağlık raporuna göre işlerine devam edebilir, doğum sonrası ücretsiz izin kullanabilir veya kanunda belirtilmiş süreler dahilinde izin kullanabilir; sigortalı olup olmamasına bakılmaksızın devletin kendilerine tanımış olduğu süt parası, doğum parası, doğum borçlanması gibi ayrıcalıklardan faydalanabilir.

Doğum sonrası izin

4857 Sayılı İş Kanunu 74. Maddesi gereğince kadın çalışan doğum sonrası; tekli gebelik durumunda sekiz hafta, çoğul gebelik durumunda ise on hafta olmak üzere ‘Analık İzni’ kullanır.

Ayrıca hamilelik sürecinde kullanılmayan izinler de doğum sonrası izne eklenerek kadın çalışanın hak kaybı önlenmiş olur.

Doktor onayı ile çalışmaya devam eden kadın çalışan, doğumdan önceki üç hafta işine devam edebilir ve bu durumda çalışmış olduğu süre doğum sonrası iznine eklenir.

Ücretsiz izin

4857 Sayılı İş Kanunu 74. Maddesi gereğince verilen analık izninin bitiminden hemen sonra, kadın çalışan eğer isterse altı aya kadar ücretsiz izin kullanabilir. Bu süre, ücretli izin hakkı talebinde dikkate alınmaz.

Kadın çalışan, bildirimde bulunarak; birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün ve sonrasındaki doğumlarda ise yüz seksen gün süre ile haftalık çalışma süresinin yarısı olacak kadar ücretsiz izin alabilir.

Ayrıca üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinmiş olan kadın çalışan, sekiz hafta analık izni kullanabilir.

İşveren, bir ay öncesinden yazılı olarak ücretsiz izin kullanma bildiriminde bulunan kadın çalışanın bu isteğini karşılamakla sorumludur. Aksi halde kadın çalışan işverene sadece bildirimde bulunarak, kendisi ücretsiz doğum iznine ayrılabilir. İşverenin, yasal hak olan doğum iznini vermemesi durumunda, kadın çalışan iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

Süt izni

Kadın çalışanlara bir yaşından küçük olan çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Verilen bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Ve bu sürenin hangi saatler arasında ve ne şekilde kullanılacağını kadın çalışan bizzat kendisi belirler. Bu bir buçuk saatlik süt izni tam gün çalışan kadınları kapsar.

İşveren, kadın çalışana süt izni vermekle yükümlüdür. Aksi halde işverene idari para cezası verilir.

Süt parası

Kadın çalışan, her doğum için bir defaya mahsus olmak kaydıyla işverenin yapmış olduğu sigorta üzerinden süt parası hakkından faydalanır. Ancak kendi sigortası yoksa eşinin sigortasıyla da bu haktan yararlanabilir.

Doğum borçlanması

Doğum borçlanması; çalışan kadınların sigorta başlangıç tarihinden sonra doğan üç çocukları için gün borçlanması yaparak, bu günleri çalıştığı günlerden saydırmasına imkan tanıyan, devletin vermiş olduğu yasal bir haktır. Ve her çocuk için belli bir güne kadar gün borçlanması yapılabilir.

Doğum borçlanması; kadın çalışanların sigorta başlangıç tarihinden sonra doğan üç çocukları için gün borçlanması yaparak, bu günleri çalıştığı günlerden saydırmasına imkan tanıyan, devletin vermiş olduğu yasal bir haktır. Ve her çocuk için belli bir güne kadar gün borçlanması yapılabilir.